Actualitat UIFAND

El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2022 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index 2022".

Altre cop, el Principat d’Andorra se situa, en el context internacional, en posicions capdavanteres en matèria de prevenció de BC/FT.

 

El GAFI ha publicat una nova guia d'enfocament basat en el risc dirigida al sector immobiliari, amb l'objectiu de que dit sector adopti les mesures necessàries per mitigar els riscos de BC/FT als quals es troba exposat.

La guia es pot consultar a la pàgina web del GAFI a través d'aquest enllaç, així com també a la secció "agents immobiliaris", com a altra documentació d'interès.

 

El membre de l’Àrea de Supervisió i Control de la UIFAND, Sr. Gerard Prast Clavero, el qual ja ha col·laborat anteriorment en diverses ocasions amb el Moneyval en tant que expert avaluador internacional, ha estat escollit per formar part del Secretariat d’aquest Comitè d’experts del Consell d’Europa a partir del proper mes de Setembre del 2022, en qualitat de secondment, el que permet mantenir el seu vincle amb la UIFAND.
Aquesta elecció constitueix un gran reconeixement envers la tasca d’aquesta Unitat i del Principat en termes de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i suposa un reforçament de la presència d’Andorra en organismes internacionals.

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018 i el Decret 215/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019 publicats al BOPA l'1 de juny del 2022.

2020

El passat mes d'abril, el GAFI va publicar l'informe "Report on the state of effectiveness and compliance with the FATF standards", el qual aporta una visió detallada de l'estat de situació en relació amb els esforços globals per fer front al blanqueig de capitals, al finançament del terrorisme i al finançament de la proliferació d'armes de destrucció massiva.

L'informe es basa en dades dels informes d'avaluació mútua del GAFI i dels organismes regionals de l'estil del GAFI (FSRBs) des de l'any 2013, els quals han avaluat les fortaleses i febleses dels marcs nacionals per fer front a aquests delictes.

L'informe i la nota de premsa es poden consultar al següent enllaç:

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html (Versió en anglès)