Actualitat UIFAND

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme publicada al BOPA el 3 de gener del 2022.

Moneyval Av5 Inf3 2021El Moneyval publica el tercer informe de progrés de la 5a ronda d'avaluacions mútues del Principat d'Andorra, aprovat el novembre del 2021.

pdf Informe (anglès)

Aquest informe es troba disponible per a la seva consulta a l'apartat "Moneyval" i també a la pàgina web del Moneyval.

Dit informe avalua el progrés assolit pel Principat d'Andorra i les noves mesures implementades per complir amb les Recomanacions del GAFI des de l'avaluació mútua del 2017 i els dos informes de progrés anteriors de desembre del 2018 i desembre del 2019, respectivament.

En aquesta ocasió, el Moneyval ha apujat l'anotació a "Largely Compliant" de la Recomanació 8, relativa a les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL), fet que porta a Andorra a complir (“Compliant”) o complir en gran mesura (“Largely Compliant”) amb 37 de les 40 Recomanacions del GAFI.

El GAFI ha publicat una actualització de la guia sobre com adoptar un enfocament basat en el risc en relació amb els actius virtuals i els proveïdors d'actius virtuals, que es pot consultar en el següent enllaç.

El Ministeri de Justícia i Interior ha publicat una guia per a les associacions i les fundacions en matèria de prevenció del finançament del terrorisme que poden trobar als següents enllaços:

https://www.associacions.ad/prevencio-financament-terrorisme
https://www.interior.ad/fundacions/prevencio-financament-terrorisme

 

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques."

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2021 relatiu a les obligacions, els indicadors de risc i els principals mètodes utilitzats per terroristes o organitzacions terroristes per abusar de les OSAL"

El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2021 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index", que es troba disponible en el següent enllaç.