Casinos de joc, presencials i en línia

A. Definició del subjecte obligat

Establiments presencials o dominis d’internet en què són explotats jocs mixtos d’atzar i ha estat degudament autoritzat per dur a terme aquesta activitat.

Per a més informació

Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar

images/stories/Docs/Formularis/Nomenament_Representant_davant_UIFAND.pdfB. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels casinos establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: