Altres subjectes obligats financers

A. Definició del subjecte obligat

Altres subjectes obligats financers com són les institucions de gir postal i els proveïdors de serveis de pagament exempts total o parcialment en el procés d’autorització.

Per a més informació:

- Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels altres subjectes obligats financers establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: