Actualitat UIFAND

Guia aplicacio 6 7Des d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “mesures restrictives”, una nova versió de la guia d’aplicació de mesures restrictives d’acord amb les recomanacions 6 i 7 del GAFI. Aquesta nova versió es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de febrer del 2017. Entre d’altres novetats, inclou la formalització dels procediments de sol·licitud d’aixecament i/o modificació de les mesures restrictives i de sol·licitud d’exclusió de la Llista. Els formularis corresponents a aquests procediments es poden trobar a la secció “formularis”.

Aprofitem l’avinentesa per recordar a tots els subjectes obligats de la necessitat d’implementar procediments efectius per detectar persones i entitats designades en les llistes a les quals es fa referència a la guia i, en cas afirmatiu, l’aplicació immediata de mesures restrictives envers aquella persona o entitat (finalització de la prestació del producte o servei i bloqueig dels fons, principalment), així com la comunicació d’aquesta situació a la UIFAND mitjançant els formularis habilitats a tal efecte i que podran trobar a la secció “formularis”. Aquest procediment difereix del que s’ha d’aplicar en cas de sospita de blanqueig de diners o valors o finançament del terrorisme, situació en la que s’ha d’efectuar una declaració d’operació sospitosa, emprant el seu propi formulari, i que no implica l’aplicació de cap mesura addicional de caràcter restrictiu.

En el 59é Ple del Moneyval, celebrat aquest desembre, s'ha aprovat i adoptat el 2on informe de progrés del Principat d'Andorra del 5è cicle d'avaluacions mútues.

L'actual situació d'anotacions de les Recomanacions GAFI, molt satisfactòria, comporta que s'hagi sol·licitat al Principat a reportar pel 3er informe de progrés, amb posterioritat a les previsions inicials, i en aquest cas pel mes de juliol del 2021.

Un cop es publiqui l'informe per part del Moneyval, aquest es trobarà disponible a la pàgina web de la UIFAND.

La UIFAND comunica que, a partir del dia 27 de novembre del 2019, disposarà d’una nova pàgina web a efectes de comunicació i consulta pels interessats.

Aquesta nova pàgina web, també disponible en anglès, comporta l’actualització del seu contingut i una més fàcil i pràctica navegació.

La Comissió permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme emet la Resolució 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019, per la qual s'incorpora una nova entitat a la llista del Principat d'Andorra de les persones i entitats vinculades amb les activitats terroristes, el seu finançament, la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament.

moneyvalEn data d'avui el MONEYVAL ha publicat el seu informe anual d'activitats corresponent a l'exercici 2018 en el qual, respecte al Principat d'Andorra, indica el progrés assolit en relació amb 12 de les Recomanacions del GAFI i insta a continuar els esforços de millora del nostre sistema de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

MONEYVAL Annual report 2018 [ENG] (1,46 Mb)

MONEYVAL Rapport annuel 2018 [FR] (5,82 Mb)

Memoria 2018El dia 2 d'agost de 2019, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2018.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2018 (en català)