Moneyval

MoneyvalEl Moneyval és el Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme del Consell d’Europa. Es va crear l’any 1997 i és un  òrgan de control independent dins del Consell d’Europa que respon directament al Comitè de Ministres.

La seva principal funció és avaluar el compliment dels estats adscrits amb els principals estàndards internacionals per combatre el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, així com l’efectivitat en la seva implementació. Amb aquestes avaluacions el Moneyval detecta les deficiències o necessitats de millora i realitza recomanacions a les autoritats nacionals respecte de les accions a realitzar.

Està composat per:

  • Estats membres del Consell d’Europa que no són membres del GAFI (article 2.2a de l’Estatut);
  • Estats membres del Consell d’Europa que passen a ser membres del GAFI però que demanen continuar sent avaluats per Moneyval (article 2.2b de l’Estatut);
  • Països que no són estats membres del Consell d’Europa, com són Israel, el Vaticà, l’Illa de Guernsey, l’Illa de Jersey i l’Illa de Man i Gibraltar.

Es pot trobar la informació sobre els estats adscrits al Moneyval en el següent enllaç.

Andorra és membre del Moneyval des de l’inici i, actualment, està en el procés de seguiment de la 5a avaluació. Així mateix, participa de manera activa en els plenaris que es realitzen a Estrasburg de manera bianual.

Documents d’interès

Normes de procediment


Resum de les avaluacions del Moneyval a Andorra

5a Avaluació
3r Informe de Progrés, adoptat el desembre del 2021 enen
2n Informe de Progrés, adoptat en la 59a reunió plenària de Moneyval el dia 5 de desembre del 2019en en
1er Informe de Progrés, adoptat en la 57a reunió plenària de Moneyval el dia 6 de desembre del 2018en en
Resum de l'Informe d'Avaluació Mútua adoptat en la 54a reunió plenària de Moneyval el dia 28 de setembre del 2017en en
Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 54a reunió plenària de Moneyval el dia 28 de setembre del 2017 en

4a Avaluació
Resum. Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 38a reunió plenària de Moneyval el dia 8 de març del 2012 en
Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 38a reunió plenària de Moneyval el dia 8 de març del 2012 fr

3a Avaluació
2n. Informe de Progrés adoptat en la 34a reunió plenària de Moneyval el dia 9 de desembre del 2010 fr
1r. Informe de Progrés, adoptat en la 28a reunió plenària de Moneyval el dia 10 de desembre del 2008 fr
Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 24a reunió plenària de Moneyval el dia 14 de setembre del 2007 en
Resum. Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 24a reunió plenària de Moneyval el dia 14 de setembre del 2007 fr

2a Avaluació
Resum. Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 10a reunió plenària de Moneyval el dia 13 de desembre del 2002 fr

1a Avaluació
Resum. Informe d'Avaluació Mútua, adoptat en la 4a plenària de Moneyval el dia 18 de juny del 1999 en

Més informació