NRA (ERN)

L’Estudi de Risc Nacional (NRA, amb les seves sigles en anglès) és una autoavaluació. Per dur-lo a terme, Andorra utilitza l’Instrument per a l’avaluació de risc quant al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (BC/FT) desenvolupat i posat a la seva disposició pel Banc Mundial.

Aquest estudi permetrà als subjectes obligats tenir un millor coneixement dels riscos als que es troba exposat el seu sector, i els servirà per poder complementar els seus Estudis de Risc Individual i poder implantar les mesures de detecció i prevenció necessàries per mitigar aquests riscos.

2019
Estudi de Risc Nacional 2020
2019
Estudi de Risc Nacional 2016