Actualitat UIFAND

2020La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2022.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

pdf Memòria 2022

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), han signat en data 30 de juny de 2023, un nou protocol d’enteniment per ampliar l'abast del protocol prèviament vigent i incloure-hi nous supervisats per part d’ambdues Autoritats, concretament els proveïdors de serveis d’actius virtuals i els veedors digitals. Així, aquest nou protocol substitueix el signat el passat dia 12 de març de 2019.

Amb aquest nou Protocol es consoliden i amplien les bases per regular la col·laboració entre ambdues autoritats en aquelles funcions que els atribueix la corresponent normativa en relació amb la supervisió de les entitats operatives del sistema financer, els subjectes del sector assegurador i reassegurador, els proveïdors de serveis d’actius virtuals i els veedors digitals.

Informem a tots els subjectes obligats que el procés d’anàlisi i revisió de la pàgina web de la UIFAND, engegat durant els darrers mesos, s'ha assolit de manera que el contingut de la pàgina web ja es troba completament actualitzat amb la incorporació de les darreres novetats legislatives.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada al sector immobiliari, prèvia a la propera publicació de la nova Guia edició Maig 2023, adreçada al mencionat sector.

Pàgina 1 de 20