Actualitat UIFAND

2020La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

pdf Memòria 2020

Guia del beneficiari efectiuDes d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “altres publicacions”, una nova versió de la guia del beneficiari efectiu, la qual es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als actuals estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de març del 2019.

A l'apartat Comunicats tècnics vigents es troben disponibles els comunicats tècnics CT-06/2020, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI, i CT-07/2020, el qual deroga el CT-04/2014, relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina.

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2020, del 9 d'octubre de 2020, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019.

En seguiment dels comunicats anteriors i tenint en compte les mesures excepcionals, que subsisteixen, la UIFAND informa que es manté l'horari fins ara establert, i doncs de 8 a 15 hores, fins el 31 de desembre.

No obstant això, es segueix prioritzant la via telemàtica pel que fa a les comunicacions i, en cas que el desplaçament a les oficines de la UIFAND sigui imprescindible, caldrà complir amb les normes de seguretat vigents, és a dir, serà obligatori l'ús de mascaretes, així com mantenir la distància de seguretat i respectar el límit de l'aforament.

Pàgina 1 de 14