Actualitat UIFAND

El GAFI ha publicat una actualització de la guia sobre com adoptar un enfocament basat en el risc en relació amb els actius virtuals i els proveïdors d'actius virtuals, que es pot consultar en el següent enllaç.

El Ministeri de Justícia i Interior ha publicat una guia per a les associacions i les fundacions en matèria de prevenció del finançament del terrorisme que poden trobar als següents enllaços:

https://www.associacions.ad/prevencio-financament-terrorisme
https://www.interior.ad/fundacions/prevencio-financament-terrorisme

 

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a les OSAL, amb l'objectiu d'ajudar a mitigar els riscos inherents al finançament del terrorisme, mitjançant una sèrie de bones pràctiques."

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2021 relatiu a les obligacions, els indicadors de risc i els principals mètodes utilitzats per terroristes o organitzacions terroristes per abusar de les OSAL"

El "Basel Institute of Governance" ha publicat l'edició 2021 del seu Índex de Prevenció de Blanqueig de Capitals "Basel AML Index", que es troba disponible en el següent enllaç.

Pàgina 1 de 15