Actualitat UIFAND

En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, a la secció de "Altres publicacions" es troben disponibles les versions revisades dels següents documents: (i) Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu, Guia del beneficiari efectiu i la Guia de l'Estudi de Risc Individual (ERI); (ii) Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre (OSALs); i, finalment, (iii) Tipologies sobre Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible: (i) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-03/2019 en relació amb operacions de diners en efectiu; i (ii) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-02/2019 en relació amb l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu. Ambdós Comunicats tècnics han estat esmenats per tal d'adaptar el seu contingut a les successives modificacions efectuades a la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

En els darrers mesos, la UIFAND ha procedit a efectuar una anàlisi i revisió global del contingut de la seva pàgina web, bàsicament a l'objecte d'actualitzar i incorporar les darreres novetats legislatives. En aquest sentit, s'emeten noves versions de diferents documents, com són Guies, Comunicats tècnics, Notes Informatives i Tipologies, i, alhora, s'incorpora la legislació recentment aprobada als diferents apartats de la pàgina web.

Compte tingut de l'abast d'aquesta modificació, la mateixa serà incorporada de manera progressiva, per la qual cosa es sol·licita la seva consulta periòdica per part dels subjectes obligats.

Procés de selecció per a la contractació de dues persones per a cobrir dues places vacants adscrites a l’àrea de supervisió i control de la UIFAND (Edicte 1/2023)

El Registre de Societats, adscrit al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, ha posat a disposició del subjectes obligats una nova plataforma telemàtica de consulta a la informació de beneficiaris efectius de les societats.

Dita plataforma està a disposició de totes aquelles persones designades per part d’un subjecte obligat com a representants davant la UIFAND. L’accés és personal, mitjançant certificat digital i a través del següent enllaç: https://aplicacions.govern.ad/consulteseconomia/

La informació continguda a la plataforma correspon a l'últim document que les societats hagin presentat en compliment amb el “Decret del 5-09-2018 pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius”. Cal recordar que dita informació és indispensable per al compliment de l’establert a l’article 10.1 de la “Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme” pel qual els subjectes obligats han de requerir al Registre competent una prova o extracte de la informació del beneficiari efectiu.

Qualsevol incidència o problema tècnic amb l’accés a la plataforma s’ha de reportar directament al Registre de Societats a través de l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Finalment, cal recordar el caràcter públic del registre de beneficiaris efectius, en mèrits dels principis fonamentals, internacionalment acceptats de transparència i publicitat, i en virtut de l’establert a l’article 19.4 de la Llei 14/2017. En aquest sentit, qualsevol persona, diferent de les autoritats o dels subjectes obligats, pot accedir a la informació del beneficiari efectiu seguint el procediment dels articles 10 i 11 de l’abans esmentat Reglament contingut al Decret del 5-09-2018, i amb el pagament de la corresponent taxa.

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible un nou Comunicat tècnic relatiu als procediments de denúncia i els mecanismes per informar sobre la infracció potencial o real de les disposicions de la Llei 14/2017 i la normativa que la desenvolupa. El formulari al que fa referència dit comunicat es troba disponible a l'apartat "Formularis".

Pàgina 1 de 19