12/05/2023 - CONTINUACIÓ DEL PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE LA UIFAND

En el marc del procés d'actualització de la pàgina web de la UIFAND, s'ha procedit a revisar i modificar el contingut de la secció de "Subjectes Obligats", tant financers com no financers.