Corredors d’assegurances en el ram de vida

A. Definició del subjecte obligat

Són subjectes obligats els corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat de mediació d’assegurances en el ram vida a canvi d’una remuneració.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als corredors d’assegurances en el ram de vida.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels corredors d’assegurances en el ram de vida establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: