Legislació nacional

Legislació específica en matèria BC/FT
   BOPA Núm. 94 any 2022 BOPA Núm.94 any 2022 Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea
     Versió consolidada no oficial de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
  BOPA Núm. 1 any 2022 Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
  BOPA Núm. 16 any 2020 Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
  BOPA Núm. 48 any 2017 Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
   Modificada per:  
   BOPA Núm. 42 any 2018 Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
   BOPA Núm. 70 any 2018 Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic
   BOPA Núm.  3 any 2020 Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
  BOPA Núm. 30 any 2022 Decret 76/2022, del 2-3-2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

 

Altra legislació d'interès
   BOPA Núm. 115 any 2022 Decret 377/2022, del 21-9-2022, pel qual s’aprova el Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu
  BOPA Núm. 71 any 2017 Text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
  BOPA Núm. 71 any 2017 Text refós de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998
  BOPA Núm. 52 any 2018 Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques
   Modificat per:  
   BOPA Núm. 66 any 2022 Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques
  BOPA Núm. 13 any 2019 Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs
   Modificat per:  
   BOPA Núm. 66 any 2022 Decret 215/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs