Legislació nacional

Legislació específica en matèria BC/FT
  BOPA Núm. 16 any 2020 Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
  BOPA Núm. 48 any 2017 Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
   Modificada per:  
   BOPA Núm. 42 any 2018 Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
   BOPA Núm. 70 any 2018 Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic
   BOPA Núm.  3 any 2020 Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
  BOPA Núm. 35 any 2018 Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

 

Altra legislació d'interès
  BOPA Núm. 71 any 2017 Text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
  BOPA Núm. 71 any 2017 Text refós de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998
  BOPA Núm. 52 any 2018 Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques
  BOPA Núm. 13 any 2019 Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs
  BOPA Núm. 57 any 2013 Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu