Unió Europea

UEL’any 2011, el Principat d’Andorra ha signat l’Acord monetari amb la Unió Europea. Arrel d’aquest acord, l’Estat s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic determinades disposicions normatives de la Unió Europea. S’han implementat, entre altres, els Reglaments i les Directives relatives a la prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme mitjançant la seva transposició a la legislació nacional.

Addicionalment, la UIFAND publica via un comunicat tècnic d’obligat compliment, el llistat de països amb riscos de blanqueig de capitals o finançament de terrorisme o amb deficiències estratègiques, regularment actualitzat per la Comissió Europea.

Per a més informació

Comunicat tècnic CT-8/2018

Reglament de la informació que acompanya les transferències de fons

4a Directiva (EUR-Lex)

Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad