Unió Europea

UE

El 30 de juny del 2011 es va procedir a la signatura a Brusel·les de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea. Arrel d’aquest acord, l’Estat s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic determinades disposicions normatives de la Unió Europea.

Addicionalment, de conformitat amb l’article 6.1 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, la UIFAND publica via un comunicat tècnic d’obligat compliment, el llistat de països amb riscos de blanqueig de capitals o finançament de terrorisme o amb deficiències estratègiques, regularment actualitzat per la Comissió Europea.

Per a més informació

Comunicat tècnic CT-04/2023 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la Unió Europea