Actualitat UIFAND

Guia del beneficiari efectiuDes d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “altres publicacions”, una nova versió de la guia del beneficiari efectiu, la qual es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als actuals estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de març del 2019.

A l'apartat Comunicats tècnics vigents es troben disponibles els comunicats tècnics CT-06/2020, relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI, i CT-07/2020, el qual deroga el CT-04/2014, relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina.

La Comissió Permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, ha aprovat la Resolució 1/2020, del 9 d'octubre de 2020, per la qual s’acorda la inclusió d'entitats a la llista de persones i entitats designades establerta a l’article 48 de la Llei 14/2017, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients i deroga les Resolucions 1/2019, de 23 de maig del 2019 i 2/2019, de l'1 d'octubre del 2019.

En seguiment dels comunicats anteriors i tenint en compte les mesures excepcionals, que subsisteixen, la UIFAND informa que es manté l'horari fins ara establert, i doncs de 8 a 15 hores, fins el 31 de desembre.

No obstant això, es segueix prioritzant la via telemàtica pel que fa a les comunicacions i, en cas que el desplaçament a les oficines de la UIFAND sigui imprescindible, caldrà complir amb les normes de seguretat vigents, és a dir, serà obligatori l'ús de mascaretes, així com mantenir la distància de seguretat i respectar el límit de l'aforament.

Podeu trobar als següents enllaços l'informe realitzat pel Comitè d'experts per a l'avaluació de les mesures contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme del Consell d'Europa (Moneyval), relatiu a les tendències de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme detectades durant la crisi del Covid-19 en l'àmbit dels països que pertanyen a aquest organisme:

link COVID-19: Money laundering and terrorist financing trends (notícia en anglès, informe únicament en anglès)

link COVID-19: Tendances du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (notícia en francès, informe únicament en anglès)

Avui la UIFAND ha fet extensiu als subjectes obligats no financers els qüestionaris relatius a l’Estudi Nacional de Risc 2020.

Les respostes als dits qüestionaris són un dels eixos principals per poder valorar adequadament l’exposició dels sectors concernits i la seva vulnerabilitat davant als riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als quals poden estar exposats. Així mateix, se'ls ha tramès una nota informativa per explicar l’abast i el propòsit de dit estudi.

Els subjectes obligats no financers que no hagin rebut el corresponent correu poden respondre als qüestionaris a les següents adreces: 

link Qüestionari general: https://forms.gle/JHbdidmnafPMipRP8
link Qüestionari "Advocats": https://forms.gle/J5yjsbB7CdRhB3Na8
link Qüestionari "Comptables externs, assessors fiscals, auditors, economistes, gestors i altres proveïdors de serveis a societats i altres estructures jurídiques": https://forms.gle/X1zFG4a9WJ1K2qdV6
link Qüestionari "Agents immobiliaris": https://forms.gle/REqa1AGHdBCMhdxbA
link Qüestionari "Comerciants de béns d'alt valor": https://forms.gle/anHPHnnD6bDr1JgHA

pdf Nota Informativa

Avui la UIFAND ha fet extensiu a les organitzacions sense ànim de lucre el qüestionari relatiu a l’Estudi Nacional de Risc 2020.

Les respostes al dit qüestionari són un dels eixos principals per poder valorar adequadament l’exposició del sector concernit i la seva vulnerabilitat davant als riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als quals poden estar exposats. Així mateix, s’ha tramès a les OSALs la carta del Cap de la UIFAND i una nota informativa per explicar l’abast i el propòsit de dit estudi.

Les OSALs que no hagin rebut el corresponent correu poden respondre al qüestionari a la següent adreça: https://forms.gle/2LWCEcxe5Ep9oPvK7

pdf Carta del Cap de la UIFAND
pdf Nota Informativa

S'informa que queda sense efecte l'horari excepcional establert pel comunicat emès el 16 de març del 2020.

A partir d'avui, i de conformitat amb les dades publicades al comunicat oficial de Funció Pública del 18 de desembre del 2019, la UIFAND passa a fer l'horari intensiu d'estiu d'atenció al públic de 8:00 a 15:00 hores fins el dimecres 9 de setembre del 2020.

Igualment, es seguirà prioritzant la via telemàtica pel que fa a les comunicacions. Tot i això, i si existeix la necessitat de desplaçar-se a les dependències de la UIFAND, caldrà complir amb les normes de seguretat vigents, és a dir, serà obligatori l'ús de mascaretes, així com mantenir la distància de seguretat i respectar el límit de l'aforament.