Comptables externs

A. Definició del subjecte obligat

El comptable extern és tota persona independent i autònoma de l’empresa que pot exercir la seva activitat com a professional liberal o membre d’una societat que proporciona serveis de comptabilitat o bé serveis relacionats amb l’assessorament fiscal com a activitat empresarial o professional principal.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als comptables externs.

Per últim, cal tenir present que els comptables externs també poden ser subjectes obligats per ser considerats proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos, és a dir, mentre presten els següents serveis:

  • Constituir societats o altres persones jurídiques.
  • Exercir com a director o apoderat / secretari/ administrador d’una societat, soci d’una associació empresarial, o una posició equivalent en relació amb altres persones jurídiques, o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.
  • Facilitar una seu social, adreça comercial o domicili social, adreça de correspondència o administrativa o altres serveis afins a una societat, una associació empresarial o qualsevol altra persona o estructura jurídica.
  • Exercir com a fideïcomissari en un fideïcomís o una posició equivalent en una altra estructura jurídica anàloga o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.
  • Exercir com a accionista nominatiu per compte d’una altra persona o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels comptables externs establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: