Comptables externs

A. Definició del subjecte obligat

El comptable extern és tota persona independent i autònoma de l’empresa que pot exercir la seva activitat com a professional liberal o membre d’una societat que proporciona serveis de comptabilitat.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als comptables externs.


B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels comptables externs establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: