Auditors

A. Definició del subjecte obligat

La normativa de blanqueig considera subjectes obligats als auditors. Es tracta de professionals en una matèria en concret. Són externs i independents de l’empresa que estan auditant per la qual procedeixen a una anàlisis del procediments per tal de verificar el compliment dels preceptes de les lleis corresponents i emetre una valoració al respecte.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als auditors.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels auditors establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: