16/02/2023 - NOUS COMUNICATS TÈCNICS RELATIUS A LES OPERACIONS DE DINERS EN EFECTIU I A L'ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL BENEFICIARI EFECTIU

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible: (i) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-03/2019 en relació amb operacions de diners en efectiu; i (ii) un nou Comunicat tècnic que deroga l'anterior CT-02/2019 en relació amb l'actualització de la informació sobre el beneficiari efectiu. Ambdós Comunicats tècnics han estat esmenats per tal d'adaptar el seu contingut a les successives modificacions efectuades a la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.