15-02-2023 - PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE LA UIFAND

En els darrers mesos, la UIFAND ha procedit a efectuar una anàlisi i revisió global del contingut de la seva pàgina web, bàsicament a l'objecte d'actualitzar i incorporar les darreres novetats legislatives. En aquest sentit, s'emeten noves versions de diferents documents, com són Guies, Comunicats tècnics, Notes Informatives i Tipologies, i, alhora, s'incorpora la legislació recentment aprobada als diferents apartats de la pàgina web.

Compte tingut de l'abast d'aquesta modificació, la mateixa serà incorporada de manera progressiva, per la qual cosa es sol·licita la seva consulta periòdica per part dels subjectes obligats.