Memòries

Una de les funcions de la UIFAND és elaborar i publicar informes i estadístiques anuals per l'avaluació de l'eficàcia del sistema de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva (art.55.2,p) de la Llei 14/2017).

2019
Memòria 2022
2019
Memòria 2021
2019
Memòria 2020
2019
Memòria 2019
2018
Memòria 2018
2016 2017
Memòria 2016 - 2017
2015
Memòria 2015
2014
Memòria 2014
2013
Memòria 2013
2012
Memòria 2012
2011
Memòria 2011
2010
Memòria 2010
2009
Memòria 2009
2008
Memòria 2008 
 2007
Memòria 2007