Actualitat UIFAND

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa i al posterior complement d'auditoria corresponents a l'exercici 2013.

A l'apartat comunicacions es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2014 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la nota del 27 de juny del 2014 emesa pel GAFI.

Comunicat tècnic CT-03/2014 GAFI

Us informem que del 30 de juny del 2014 fins al 12 de setembre del 2014 (ambdues dates incloses), la UIF farà horari intensiu. Per tant, en cas de voler contactar amb la UIF ho feu de les 08:00h fins a les 15:00h.

A l'apartat de comunicacions es troba disponible un comunicat tècnic destinat a tots els subjectes obligats financers relatiu a l'aplicació de mesures de deguda diligència reforçades amb persones i insitucions financeres de Bòsnia i Hercegovina.

Comunicat tècnic CT-02/2014 relatiu a l'aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina

24042014 ConfCrimOrganitzatEl cap de la UIF es convidat a participar a la Conferència Internacional sobre "Crim Organitzat" celebrada el 24 d'abril del 2014 a la facultat de dret de la Universitat de Bucarest, que comptà igualment amb destacats experts en aquesta matèria de Romania, Espanya i Catalunya.

El títol de la seva ponència fou: "El crim organitzat i el sistema bancari".

El 44è Plenary del Moneyval aprova l'informe de seguiment de les evolucions legislatives andorranes

El 44è Plenary del Moneyval celebrat a Estrasburg recentment va aprovar l'informe de seguiment andorrà en relació a les evolucions legislatives que en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. La sessió plenària es va desenvolupar entre els dies 31 de març i 4 d'abril, mentre que la delegació del Principat d'Andorra estava encapçalada pel cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF), Carles Fiñana.

Fiñana va exposar l'informe de seguiment de les evolucions legislatives desprès que s'hagin transposat a la legislació andorrana no únicament mesures d'acció resultants de l'informe de la 4a avaluació, que va tenir lloc amb aprovació el 8 de març del 2012, sinó també aquelles altres mesures subsegüents a la signatura de l'Acord Monetari.

Per la seva part, el Moneyval va ressaltar la qualitat tècnica de l'informe i l'avenç important realitzat pel Principat, al mateix temps que es va emplaçar el Principat a presentar un nou informe de seguiment el març del 2015 en què es contemplin les noves mesures legislatives previstes d'aprovació interna, actualment en curs.

La presentació de la delegació andorrana que va tenir lloc el 31 de març, va estar seguida per un torn de preguntes i discussió davant de Plenari i va concloure amb l'adopció i per tant aprovació per part del Moneyval de l'informe.

Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.

Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Llistat consolidat de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Modificacions a la llista de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

 

1Jornadas DelinEconFrauFiscEl Cap de la UIF participa com a ponent en les primeres jornades de delinqüència econòmica i frau fiscal organitzades per la Direcció General de la Policia -Comissaria Provincial de Lleida- amb una presentació sobre "els centres financers internacionals i el blanqueig de capitals".

Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.

Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Persones físiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013

Persones jurídiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013

Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

En virtut de la recent modificació de la Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides les mesures restrictives queden sense efecte per la persona que figura en el llistat.

Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides