Actualitat UIFAND

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic relatiu a la designació per part de tots els subjectes obligats de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant de la UIFAND. El formulari al que fa referència dit comunicat es troba disponible a l'apartat "Formularis". Aquest formulari s'ha de facilitar degudament complimentat abans de l'1 d'octubre del 2018.

A l'apartat Legislació nacional es troba disponible el Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.