Actualitat UIFAND

2020La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2020.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

pdf Memòria 2020