Assessors fiscals

A. Definició del subjecte obligat

Es consideren subjectes obligats els assessors fiscals, és a dir, els professionals que gestionin les obligacions tributaries dels seus clients davant l’administració tributaria i/o que els assessorin en matèria de planificació patrimonial o fiscal.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als assessors fiscals.


B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels assessors fiscals establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: