Assessors fiscals

A. Definició del subjecte obligat

Es consideren subjectes obligats els assessors fiscals, és a dir, els professionals que gestionin de manera exclusiva, o no, les obligacions tributàries dels seus clients davant l’administració tributària i/o que els assessorin en matèria de planificació patrimonial o fiscal.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa als assessors fiscals.

Per últim, cal tenir present que els assessors fiscals també poden ser subjectes obligats per ser considerats proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos, és a dir, mentre presten els següents serveis:

  • Constituir societats o altres persones jurídiques.
  • Exercir com a director o apoderat / secretari/ administrador d’una societat, soci d’una associació empresarial, o una posició equivalent en relació amb altres persones jurídiques, o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.
  • Facilitar una seu social, adreça comercial o domicili social, adreça de correspondència o administrativa o altres serveis afins a una societat, una associació empresarial o qualsevol altra persona o estructura jurídica.
  • Exercir com a fideïcomissari en un fideïcomís o una posició equivalent en una altra estructura jurídica anàloga o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.
  • Exercir com a accionista nominatiu per compte d’una altra persona o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels assessors fiscals establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: