Proveïdors de serveis d'actius virtuals

A. Definició del subjecte obligat

Un actiu virtual és qualsevol representació digital de valor que es pot intercanviar o transferir digitalment i que pot ser utilitzada per efectuar pagaments o com a inversió.

En aquest sentit, els proveïdors de serveis d’actius virtuals són subjectes obligats financers en matèria de PBC/FT. Es considera proveïdor de serveis d’actius virtuals qualsevol persona física o jurídica que desenvolupa una o més de les activitats o operacions següents per a o per compte d’una altra persona física o jurídica:

  • Intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries;
  • Intercanvi entre una o més formes d’actius virtuals;
  • Transferència d’actius virtuals;
  • Custòdia o administració d’actius virtuals o instruments que permeten el control d’actius virtuals;
  • Participació en serveis financeres relacionats amb una emissió o venda inicial d’un actiu virtual per part d’un emissor i prestació d’aquests serveis.

També són subjectes obligats les persones físiques o jurídiques no residents que realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa a les d’un proveïdor de serveis d’actius virtuals.

B. Obligacions del subjecte obligat

Les principals obligacions dels proveïdors de serveis d’actius virtuals establertes per la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme són: