Actualitat UIFAND

Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Llei 2/2015, del 15 de gener

inblacEl cap de UIF participa juntament amb destacats Juristes espanyols, a la 1ª Jornada d'experts organitzada per Inblac i celebrada a Madrid, amb la ponència: Blanqueo de Capitales i Financiación del Terrorismo: "España y Andorra contra el blanqueo: una nueva realidad".

A la vista de la recent publicació a la pàgina web de les Nacions Unides d'una llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides, s'ha procedit a publicar aquesta llista consolidada a l'apartat mesures restrictives. Segons la informació facilitada per les Nacions Unides, aquesta llista inclouria totes les persones i entitats subjectes a sancions imposades pel Consell de Seguretat.

21102014-opuslex2El cap de la UIF es convidat a participar a la Conferència Internacional sobre "Crim Organitzat" celebrada el 21 d'octubre del 2014 a la facultat jurídica, social i de ciències polítiques de la Universitat de Galati ( Romania), que comptà igualment amb destacats experts en aquesta matèria de Romania i Espanya.

El títol de la seva ponència fou: "El sistema bancari i paradisos fiscals".

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, ha aprovat la Resolució 1/2014, del 25 de juliol, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a les llistes emeses per determinats comitès de les Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients.