25/05/2022 - INFORME SOBRE L'ESTAT DE L'EFECTIVITAT I EL COMPLIMENT AMB ELS ESTÀNDARDS GAFI

2020

El passat mes d'abril, el GAFI va publicar l'informe "Report on the state of effectiveness and compliance with the FATF standards", el qual aporta una visió detallada de l'estat de situació en relació amb els esforços globals per fer front al blanqueig de capitals, al finançament del terrorisme i al finançament de la proliferació d'armes de destrucció massiva.

L'informe es basa en dades dels informes d'avaluació mútua del GAFI i dels organismes regionals de l'estil del GAFI (FSRBs) des de l'any 2013, els quals han avaluat les fortaleses i febleses dels marcs nacionals per fer front a aquests delictes.

L'informe i la nota de premsa es poden consultar al següent enllaç:

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html (Versió en anglès)