01/06/2022 – MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ENREGISTRAMENT I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ RELATIVA ALS BENEFICIARIS EFECTIUS EN ELS REGISTRES D’ENTITATS JURÍDIQUES I DEL REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS A FIDEÏCOMISOS

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018 i el Decret 215/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019 publicats al BOPA l'1 de juny del 2022.