Actualitat UIFAND

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible el comunicat tècnic CT-04/2018 bis que ajorna el termini de presentació del nou formulari de designació de l'Òrgan de control intern i comunicació i del representant davant de la UIFAND fins al 3 de desembre del 2018.

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada al sector d'economistes, comptables, assessors fiscals, auditors, gestories i altres proveïdors de serveis a societats.

A la secció de "Comunicats tècnics" es troba disponible un nou Comunicat Tècnic relatiu a la designació per part de tots els subjectes obligats de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant de la UIFAND. El formulari al que fa referència dit comunicat es troba disponible a l'apartat "Formularis". Aquest formulari s'ha de facilitar degudament complimentat abans de l'1 d'octubre del 2018.