Actualitat UIFAND

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, ha aprovat la Resolució 1/2016, del 25 de febrer, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients.

A l'apartat comunicacions es troben disponibles els Comunicats tècnics CT-01/2016 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI i CT-02/2016.

Comunicat tècnic CT-01/2016

Comunicat tècnic CT-02/2016 (PDF - 669 Kb.)

Andorra supera la quarta ronda d'avaluacions del Moneyval

Andorra ha superat la quarta ronda d’avaluacions del Moneyval accedint així a la cinquena ronda. Entre els dies 14 i 18 de setembre es va celebrar a Estrasburg el 48è Plenari de Moneyval, on el Principat d’Andorra va presentar l’informe de seguiment reforçat que se li va sol·licitar en el darrer plenari del mes d’abril.

L’informe va ser debatut al plenari i es va adoptar per unanimitat. Aquest pas suposa, no només que se supera el procés de tres anys d’informes de seguiment i seguiment reforçat amb motiu de la quarta ronda d’avaluacions del mes de març del 2012, sinó que a més es finalitza aquesta ronda i s’accedeix a la cinquena.

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa corresponents a l'exercici 2014.

Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Llei 2/2015, del 15 de gener