Actualitat UIFAND

Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.

Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Llistat consolidat de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Modificacions a la llista de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

 

1Jornadas DelinEconFrauFiscEl Cap de la UIF participa com a ponent en les primeres jornades de delinqüència econòmica i frau fiscal organitzades per la Direcció General de la Policia -Comissaria Provincial de Lleida- amb una presentació sobre "els centres financers internacionals i el blanqueig de capitals".

Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.

Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Persones físiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013

Persones jurídiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013

Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

En virtut de la recent modificació de la Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides les mesures restrictives queden sense efecte per la persona que figura en el llistat.

Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

De conformitat amb el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 49 ter de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000“la UIF ha de mantenir en la seva pàgina web una llista actualitzada dels estats i territoris que tinguin la condició de país tercer equivalent”, entenent per tal als estats o territoris que imposin requisits equivalents als de l’LCPI.

Es recorda que les mesures de diligència deguda simplificada únicament es poden aplicar a clients que siguin subjectes obligats financers i que això no implica, en cap cas, la inaplicació de mesures de diligència deguda, sinó únicament la possibilitat de reduir-les.

Comunicat tècnic CT-01/2014 relatiu a la llista de tercers països equivalents

21112013-ProgramaFormacio20Entre els dies 2 i 6 de desembre del 2013 es realitzaran sessions formatives de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme als següents subjectes obligats: agents immobiliaris que realizin compravenda d'immobles, joiers i companyies i corredors d'assegurances que operin en el ram de vida.

Programa de formació 2013 (PDF, 254 Kb.)

Aquesta modificació del Codi Penal respon a diversos requeriments d'organismes internacionals com el Greco, el Moneyval i també per la transposició de l'Acord Monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea. El tipus de blanqueig de diners o valors ha estat modificat i ampliat tant en relació amb les conductes típiques, com en relació amb el subjecte actiu del tipus, i els delictes que poden originar-lo. També hi ha hagut una modificació important en matèria d’autoblanqueig, en desaparèixer l’exclusió de punició en relació amb les conductes de conversió i transmissió, de manera que ara es castiga la conducta de l’autor del delicte origen i es manté l’exclusió en relació amb les conductes d’adquisició, ús i possessió, així com respecte a l’ocultació o l’encobriment. Finalment, la llista de delictes origen del blanqueig s’ha vist augmentada considerablement, seguint les recomanacions del Moneyval i la llista de categories d’infraccions definides pel GAFI.

Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal.

uif-2012El dia 16/09/2013, la UIF presenta públicament la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici 2012.

· Memòria d'activitats 2012 (18 Mb.)