30/03/2020 - Memòria d'activitats 2019

2019La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2019.
El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2019