16/03/2020 - Comunicat d'adopció de mesures excepcionals

D'acord amb les indicacions sanitàries del Govern d'Andorra en relació amb la prevenció del Coronavirus (COVID-19), i davant la necessitat d'establir protocols de contenció, la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra comunica que, a partir de la data d'avui, estableix un servei de mínims adoptant les següents mesures:

i) Les oficines de la UIFAND romandran obertes de les 8 a les 14 hores.

ii) En cas de necessitat i/o urgència es pot contactar, de manera prioritària, via telefònica als efectes oportuns, evitant d'aquesta manera, en el possible, la presència física.

Aquestes mesures, que pretenen garantir el servei que ofereix la UIFAND són de caràcter excepcional i es mantindran fins a nova ordre.