23/01/2020 - Nota informativa relativa al seguiment continu de les relacions de negoci i l'actualització i conservació de la documentació

A la secció de "Altres publicacions" es troba disponible una nova nota informativa destinada a ajudar als subjectes obligats, especialment aquells que pertanyen al sector financer no bancari, a dur a terme el seguiment continu de les relacions de negoci i a actualitzar i conservar degudament la documentació associada.