05/03/2020 - Text refós de la llei 14/2017

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat Legislació nacional el text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, publicat al BOPA el 26 de febrer del 2020.