18/03/2020 - Comunicat dirigit als subjectes obligats financers, d'ajornament del termini de presentació dels informes d'auditoria

En seguiment al comunicat d’adopció de mesures excepcionals emès per la UIFAND el proppassat 16 de març i, en resposta als dubtes manifestats per alguns subjectes obligats financers, comuniquem que:

i) S’ajorna la data de lliurament a aquesta Unitat dels informes d’auditoria en compliment dels comunicats tècnics de la UIFAND núm. CT-05/2019, CT-06/2019 i CT 07/2019, la qual passa a ser el 30 d’abril del 2020. Aquest nou termini es revisarà en funció de l’evolució de la situació.
ii) Els informes d’auditoria s’han de facilitar a la UIFAND en format electrònic, d’acord amb les mesures excepcionals ja comunicades. Els informes en format físic es podran dipositar a la bústia de la UIFAND previ avís telefònic.

Finalment, cal recordar que en aquest exercici els informes d’auditoria, a més de ser objecte de les accions de supervisió habituals, seran una font d’informació rellevant per a la revisió de l’Estudi Nacional de Risc. Per la qual cosa, sol·licitem que tots els subjectes obligats quins auditors hagin finalitzat la revisió i no tinguin necessitat d’esgotar el nou termini establert, aportin els corresponents informes quan aviat millor.