04/11/2021 - Nova guia del GAFI en relació amb els actius virtuals

El GAFI ha publicat una actualització de la guia sobre com adoptar un enfocament basat en el risc en relació amb els actius virtuals i els proveïdors d'actius virtuals, que es pot consultar en el següent enllaç.