09/03/2022 – Modificació del reglament d’aplicació de la llei 14/2017

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el nou Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme publicat al BOPA el 9 de març del 2022, que introdueix un capítol sisè que estableix les mesures addicionals dels subjectes obligats financers amb sucursals o filials en què tinguin participació majoritària en altres països que no permetin l’aplicació de les polítiques i els procediments de grup, transposant el Reglament delegat (UE) 2019/758 de la Comissió, del 31 de gener del 2019.