26/07/2022 - NOVA GUIA DEL GAFI D'ENFOCAMENT BASAT EN EL RISC PEL SECTOR IMMOBILIARI

 

El GAFI ha publicat una nova guia d'enfocament basat en el risc dirigida al sector immobiliari, amb l'objectiu de que dit sector adopti les mesures necessàries per mitigar els riscos de BC/FT als quals es troba exposat.

La guia es pot consultar a la pàgina web del GAFI a través d'aquest enllaç, així com també a la secció "agents immobiliaris", com a altra documentació d'interès.