25/01/2024 - Comunicat tècnic relatiu als veedors digitals

A l'apartat "Comunicats Tècnics vigents" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-01/2024 relatiu a les obligacions dels veedors digitals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.