16/01/2024 – ESTUDI DE RISC DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME DERIVAT DE L’ÚS D’ACTIUS VIRTUALS

De conformitat amb els estàndards internacionals (R.15 del GAFI – “noves tecnologies”), des de la UIFAND s’ha endegat un estudi de risc per avaluar l’ecosistema d’actius virtuals dins del territori andorrà. L’objectiu és poder obtenir dades qualitatives i quantitatives de tots els subjectes obligats, les quals permetin tenir una imatge fidedigna de la situació actual al Principat d’Andorra.
Per tant, és molt important i imprescindible que tots els subjectes obligats participin mitjançant resposta a un breu qüestionari que es troba disponible a: La data límit per aportar la resposta és el 18 de març del 2024.
Per a més informació s’adjunta una nota informativa que descriu l’objecte d’estudi i la metodologia emprada.