10/09/2020 - Pròrroga de l'horari excepcional

En seguiment dels comunicats anteriors i tenint en compte les mesures excepcionals, que subsisteixen, la UIFAND informa que es manté l'horari fins ara establert, i doncs de 8 a 15 hores, fins el 31 de desembre.

No obstant això, es segueix prioritzant la via telemàtica pel que fa a les comunicacions i, en cas que el desplaçament a les oficines de la UIFAND sigui imprescindible, caldrà complir amb les normes de seguretat vigents, és a dir, serà obligatori l'ús de mascaretes, així com mantenir la distància de seguretat i respectar el límit de l'aforament.