04/06/2021 - Nou Comunicat Tècnic conjunt UIFAND-AFA relatiu a fluxos transfronterers

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat Tècnic conjunt UIFAND-AFA CT-01/2021 relatiu al requeriment d'informació trimestral a les entitats bancàries sobre fluxos transfronterers.