25/10/2023 - Nous comunicats tècnics destinats als subjectes obligats financers

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.