21/07/2023 - MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2022

2020La UIFAND publica la seva Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2022.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

pdf Memòria 2022