21/11/2022 - NOU COMUNICAT TÈCNIC RELATIU ALS PROCEDIMENTS DE DENÚNCIA

A l'apartat de "Comunicats tècnics vigents" es troba disponible un nou Comunicat tècnic relatiu als procediments de denúncia i els mecanismes per informar sobre la infracció potencial o real de les disposicions de la Llei 14/2017 i la normativa que la desenvolupa. El formulari al que fa referència dit comunicat es troba disponible a l'apartat "Formularis".