03/11/2021 – Publicació del Decret 377/2022

A partir d'avui, es troba disponible a l'apartat "Legislació nacional" el Decret 377/2022, del 21-9-2022, pel qual s’aprova el Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.