24/10/2022 - NOU COMUNICAT RELATIU A PAÏSOS I JURISDICCIONS CLASSIFICADES D'ALT RISC

A l'apartat "Comunicats tècnics" es troba disponible el Comunicat tècnic CT-04/2022 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons el GAFI.