08/04/2014 - Comunicat oficial de premsa

El 44è Plenary del Moneyval aprova l'informe de seguiment de les evolucions legislatives andorranes

El 44è Plenary del Moneyval celebrat a Estrasburg recentment va aprovar l'informe de seguiment andorrà en relació a les evolucions legislatives que en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. La sessió plenària es va desenvolupar entre els dies 31 de març i 4 d'abril, mentre que la delegació del Principat d'Andorra estava encapçalada pel cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF), Carles Fiñana.

Fiñana va exposar l'informe de seguiment de les evolucions legislatives desprès que s'hagin transposat a la legislació andorrana no únicament mesures d'acció resultants de l'informe de la 4a avaluació, que va tenir lloc amb aprovació el 8 de març del 2012, sinó també aquelles altres mesures subsegüents a la signatura de l'Acord Monetari.

Per la seva part, el Moneyval va ressaltar la qualitat tècnica de l'informe i l'avenç important realitzat pel Principat, al mateix temps que es va emplaçar el Principat a presentar un nou informe de seguiment el març del 2015 en què es contemplin les noves mesures legislatives previstes d'aprovació interna, actualment en curs.

La presentació de la delegació andorrana que va tenir lloc el 31 de març, va estar seguida per un torn de preguntes i discussió davant de Plenari i va concloure amb l'adopció i per tant aprovació per part del Moneyval de l'informe.