21/01/2020 - Actualització de l'Estudi Nacional de Risc

Avui ha tingut lloc la reunió inicial per l'actualització de l'Estudi Nacional de Risc 2020. Aquesta presentació ha anat adreçada al conjunt dels subjectes obligats, que representen el sector privat financer i no financer, i al sector públic, Ministeris i altres organismes de l'Estat, tots ells degudament representats.