12/12/2019 - Actualització de la guia d’aplicació de mesures restrictives

Guia aplicacio 6 7Des d’avui mateix podran trobar disponible, a l’apartat “mesures restrictives”, una nova versió de la guia d’aplicació de mesures restrictives d’acord amb les recomanacions 6 i 7 del GAFI. Aquesta nova versió es troba actualitzada conforme a la legislació vigent en la matèria de PBC/FT i als estàndards internacionals, i substitueix la versió anterior de febrer del 2017. Entre d’altres novetats, inclou la formalització dels procediments de sol·licitud d’aixecament i/o modificació de les mesures restrictives i de sol·licitud d’exclusió de la Llista. Els formularis corresponents a aquests procediments es poden trobar a la secció “formularis”.

Aprofitem l’avinentesa per recordar a tots els subjectes obligats de la necessitat d’implementar procediments efectius per detectar persones i entitats designades en les llistes a les quals es fa referència a la guia i, en cas afirmatiu, l’aplicació immediata de mesures restrictives envers aquella persona o entitat (finalització de la prestació del producte o servei i bloqueig dels fons, principalment), així com la comunicació d’aquesta situació a la UIFAND mitjançant els formularis habilitats a tal efecte i que podran trobar a la secció “formularis”. Aquest procediment difereix del que s’ha d’aplicar en cas de sospita de blanqueig de diners o valors o finançament del terrorisme, situació en la que s’ha d’efectuar una declaració d’operació sospitosa, emprant el seu propi formulari, i que no implica l’aplicació de cap mesura addicional de caràcter restrictiu.