10/12/2019 - Comunicació

En el 59é Ple del Moneyval, celebrat aquest desembre, s'ha aprovat i adoptat el 2on informe de progrés del Principat d'Andorra del 5è cicle d'avaluacions mútues.

L'actual situació d'anotacions de les Recomanacions GAFI, molt satisfactòria, comporta que s'hagi sol·licitat al Principat a reportar pel 3er informe de progrés, amb posterioritat a les previsions inicials, i en aquest cas pel mes de juliol del 2021.

Un cop es publiqui l'informe per part del Moneyval, aquest es trobarà disponible a la pàgina web de la UIFAND.