02/08/2019 - Memòria d'Activitats 2018

Memoria 2018El dia 2 d'agost de 2019, la UIFAND presenta públicament la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2018.

El document també es troba disponible a l'apartat de "Memòries".

Memòria 2018 (en català)