06/06/2018 - Nova normativa en vigor en matèria de PBC/LFT

A l'apartat Legislació nacional es troba disponible el Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.